top of page

סיור פרטי ברלין

ברלין

סיור משולב

cab3bb33-db9d-4c89-8058-995f582f45d8
cab3bb33-db9d-4c89-8058-995f582f45d8
cab3bb33-db9d-4c89-8058-995f582f45d8
cab3bb33-db9d-4c89-8058-995f582f45d8

תיאור הסיור

ברלין היא אוקינוס של חויות ולעולם אין מסלול אחד דומה למשנהו.

היסטוריה, אמנות, שווקים, ארכיטקטורה, יהדות, טבע, נאציזם, בילויים, שכונות, פוליטיקה, קולנוע, ועוד ועוד ועוד לצורך גיבוש התוכנית המטייל מתבקש למסור מבעוד מועד את תחומי הענין שהוא מעדיף שאשים עליהם דגש כמו גם את הכתובת שבה הוא משתכן בין אם יהיה זה מלון או דירה. שם בנקודת האיסוף תהיה ההתחלה. נפתח באתרים ובנושאים הנמצאים בקרבה מידית למקום ומהם נצא למעגלים רחוקים יותר. לצורך התקדמות ממוקד מסקרן אחד לאחר נעזר בתחבורה הציבורית רשת שאין נוחה, זולה ומהירה ממנה.

העקרון המנחה הוא מתן עדיפות בולטת לסודות הבית, קרי ברלין בעיני  תושביה, על פני מלכודות התייריים.

פרטי הסיור

מיקום

מחיר

אורך הסיור

משתנה

3-5 שעות

מידע על המדריך

אביחי

פעיל בשטח תחת הכותרת "הולך בברלין" מאז כבר 2009 כבעוד שלפני כן שמשתי משך שלוש שנים כמדריך קבוצות. קדמו לכך הכרות עמוקה עם העיר שראשיתה עוד כזו היתה מחולקת, לימודי תואר ראשון בהיסטוריה של עם ישראל ושני בלימודי בטחון ושלוש מלגות לימודים בגרמניה שאיפשרו לי להעמיק בנושא בדגש על ברלין.

תחביבים

ספרות, מסעות אתגריים

bottom of page