top of page

אביחי

ספרות, מסעות אתגריים

תחביבים:

פעיל בשטח תחת הכותרת "הולך בברלין" מאז כבר 2009 כבעוד שלפני כן שמשתי משך שלוש שנים כמדריך קבוצות. קדמו לכך הכרות עמוקה עם העיר שראשיתה עוד כזו היתה מחולקת, לימודי תואר ראשון בהיסטוריה של עם ישראל ושני בלימודי בטחון ושלוש מלגות לימודים בגרמניה שאיפשרו לי להעמיק בנושא בדגש על ברלין.

על המדריך:

אביחי

אביחי

סיורים של

סיור פרטי ברלין

bottom of page